1. Sendai-Matsushima Taiken Walk
  2. วัดเอ็นซืออิน

วัดเอ็นซืออิน

วัดเอ็นซืออิน

วัดนิกายเซ็นซึ่งถูกออกแบบตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เชิญทุกท่านชมบริเวณอาคารและสวน

เอ็นซืออิน คือวัดประจำศาสนาพุทธนิกายเซ็นแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1646
โดยหลานแท้ๆของเจ้าเมืองเซ็นไดรุ่นแรก ดาเตะ มาซามุเนะ นามว่ามิทสึมุเนะ เพื่อใช้เป็นสุสานประจำตัว

ที่บรรจุศพที่ถูกเรียกขานกันว่า ซังเคย์เด็น เป็นสิ่งปลูกสร้างของตระกูลดาเตะ
ซึ่งภายหลังถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานทางวัฒนธรรมของชาติ
ด้วยตัวอาคารที่ถูกรังสรรค์เป็นงานศิลปะที่งดงามโดดเด่นสอดรับกับยุคสมัย
ภายในนั้นมีภาพเขียนรูปกุหลาบในแดนยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งถูกนำเข้ามาโดยผู้รับใช้คนสนิท
นายฮาเสะคุระ สึเนะนากะ ที่เดินทางไปปฏิบัติงานในทวีปยุโรป

อาคารหลักของวัดนี้ชื่อว่า คาวาราบุ ตัวอาคารผสมผสานกับสวนญี่ปุ่นบริเวณรอบ
ให้บรรยากาศของความสงบร่มรื่นแบบเซ็นได้เป็นอย่างดี ภายในสวนมีบ่อน้ำสำหรับดอกบัวญี่ปุ่น
ต้นเมเปิล ต้นชวนชม และพันธุ์ไม้ต่างๆจากบริเวณทิวเขา ผลัดกันเบ่งบานอวดโฉมในฤดูกาลต่างๆ
หลังจากผู้มาเยือนเข้าสักการะศาลเจ้า เป็นเวลาที่เหมาะมากสำหรับเดินชมบรรยากาศโดยรอบสวน

ที่ตั้ง
เลขที่ 67 มัตสึชิม่าจิโชไน มัตสึชิม่าโจ มิยะงิ รหัสไปรษณีย์ 981-0213
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
โทร 022-354-3206
แฟกซ์ 022-354-5447
อีเมล์
-
การเดินทาง
จากสถานีรถไฟเจอาร์สายเซ็นเซคิ(仙石線) ไปลงที่สถานีมัตสึชิม่าไคงัง(松島海岸駅) จากนั้นเดินเท้าต่อประมาณ 5 นาที

ผมเห็นประสบการณ์การวางแผนสถานที่ให้บริการนี้