1. Sendai-Matsushima Taiken Walk
 2. วะ แอนด์ ทะบิ อุเมะเลิฟ
 3. สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน

สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน

สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นใน 1 วัน

กิโมโนนั้นเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
แผนการท่องเที่ยวนี้
ท่านสามารถเลือกสวมชุดกิโมโนที่ท่านชื่นชอบจากชุดกิโมโนลวดลายต่างๆกว่า 30
ชุดที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้

โดยท่านสามารถเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางด้วยการสวมชุดกิโมโนเดินเที่ยวชมจุดต่างๆ
สำหรับท่านที่สนใจสามารถหัดเล่นเครื่องดนตรีชามิเซ็น (เครื่องดีดแบบสามสาย)
ท่านจะรู้สึกเต็มอิ่มไปกับวัฒนธรรมที่ชาวญี่ปุ่นอนุรักษ์และสืบทอดกันมา
(หากท่านประสงค์จะร่วมแผนการสวมชุดกิโมโนเพียงอย่างเดียวสามารถแจ้งความประสงค์ได้)

ลำดับวิธีการ

ลงทะเบียน

Registration

ท่านที่สนใจเชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าร้าน
เรามีเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นคอยให้บริการท่าน

เลือกชุดกิโมโน

Pick your kimono

ท่านสามารถเลือกลายของชุดกิโมโนที่ท่านชอบได้ จากชุดที่ทางร้านเตรียมไว้ให้กว่า 30 ชุด

ลองสวมชุด

Try on kimono

เจ้าหน้าที่จะสวมชุดกิโมโนให้กับท่านและให้ท่านทดลองสวมด้วยตนเอง
และพร้อมให้ความช่วยเหลือในการแต่งชุดกิโมโนให้กับท่าน

ชมวิวทิวทัศน์รอบตัวเมือง

Stroll

ท่านสามารถสวมชุดกิโมโนเดินเล่นบริเวณถนนคนเดิน
และถ่ายภาพที่ระลึกในชุดกิโมโนกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเซ็นได

เปลี่ยนชุด

Change

โปรแกรมจะสิ้นสุดเมื่อท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ
โดยทางร้านได้จัดเตรียมอาหารว่าง ไว้ให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจหลังเสร็จกิจกรรม

comment

comment
ตอนแรกรู้สึกประหลาดใจใน
ความงามของกิโมโนแบบ
ญี่ปุ่น รู้สึกว่าแค่ได้ใส่กิโมโน
ก็ทำให้ตัวเราดูงามสง่าขึ้นได้
การใส่กิโมโนแต่ละขั้นมีความ
ละเอียด คนญี่ปุ่นสมัยก่อน
คงจะลำบากมาก ถ้าต้อง
แต่งตัวแบบนี้ทุกวัน 555
comment
พึงพอใจมาก
ที่ได้มีโอกาสลองใส่ชุด
กิโมโนสวยๆค่ะ
ตอนสวมเสร็จถ่ายรูปไว้
เยอะมาก ได้เอาไปอวด
เพื่อนๆด้วย

สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน

สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน
 • สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน

ข้อมูลแผนการท่องเที่ยว

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมได้ ตลอดปี
ระยะเวลาที่ใช้ต่อครั้ง หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป (สำหรับกิจกรรมสวมกิโมโน)
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ

คาเฟ่ 13:00 - 21:00 น.

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม ค่าเช่าชุดกิโมโน และค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม -
สิ่งของที่ต้องเตรียมมา ไม่มี สถานที่และเวลารวมตัว -
จำนวนผู้เข้าร่วม 1-5 คน ช่วงเวลาที่เปิดให้จองโปรแกรม ลงทะเบียนได้ถึงก่อนวันจัดโปรแกรม
อายุขั้นต่ำ ไม่มี ค่ายกเลิกโปรแกรม ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโปรแกรม คอร์สสวมชุดกิโมโน 4,000 เยน
ข้อควรระวัง ไม่มี
ภาษาต่างประเทศที่รองรับ
  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนประยุกต์(簡) ภาษาจีนดั้งเดิม(繁) ภาษาเกาหลี ภาษาไทย
เคาน์เตอร์ให้บริการ × × ×
โทรศัพท์ และ โทรสาร × × ×
อีเมล์ × × ×
โบรชัวร์ × × × ×
หมายเหตุ

 

รายละเอียดอื่นๆของสถานที่จองโปรแกรมนี้